© 2019 designed by ImagIn Studios

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

FÓLIE

Parozábrany

Parozábrana (alebo parotesná fólia) je špeciálna fólia, ktorej úlohou je zabezpečiť vrstvy tepelnej izoláciepred vniknutím vodných pár z interiéru, a teda spolupodieľať sa na tepelnej ochrane budovy. Ak sa nám totiž vodné pary dostanú do tepelnej izolácie v množstve väčšom, ako je prípustné, táto prestáva plniť svoju funkciu. Predpisy hovoria, že v zateplenej vrstve šikmej strechy môže skondenzovať maximálne 500 g vodných pár na jeden m2 za rok. A naviac, celé toto množstvo vody sa musí mať možnosť v rámci ročnej bilancie odpariť.

Vodné pary v tepelnej izolácii vplyvom rozdielov teplôt kondenzujú. K tomuto javu dochádza v mieste, v ktorom sa nachádza tzv. rosný bod. Skondenzované vodné pary v tepelnej izolácii prudko znižujú jej účinnosť a môžu ohroziť celú stavebnú konštrukciu. Vlhkosť v tepelnej izolácii spôsobuje kondenzáciu vodných pár na vzniknutých miestach tepelných mostov zo strany interiéru, skondenzovaná voda môže zatiecť do interiéru, vlhkosť v tepelnej izolácii je taktiež spoluzodpovedná za napadnutie drevenej konštrukcie krovu plesňami a drevokaznými hubami, neskôr aj hmyzom. Plesnivieť môže po čase aj samotná tepelná izolácia.

Difúzne fólie

Strešné fólie sú súčasťou strešného plášťa. Ich hlavnou úlohou je chrániť nosnú a tepelnoizolačnú vrstvu. Strešný plášť tvoria základné vrstvy (krytina a nosná vrstva strešného plášťa) a doplnkové vrstvy (vrstva tepelnoizolačná, spádová, podkladová, parotesná, mikroventilačná, pomocná hydroizolačná, ochranná, dilatačná, separačná, vzduchová, podhľadová), pričom nosná vrstva je v každom strešnom plášti.

Poistná hydroizolácia tvorí pod krytinou šikmých striech súvislú vrstvu, ktorá slúži ako poistný hydroizolačný systém alebo pomocný hydroizolačný systém. Poistný hydroizolačný systém je systém, ktorý v prípade poruchy hlavného hydroizolačného systému (alebo s ohľadom na jeho priepustnosť) chráni vrstvy strešného plášťa a podstrešné priestory voči hnanému dažďu, snehu, vetru a prachu.

Okrem izolácie voči vode pôsobiacej z vonkajšej strany fólie je druhou najdôležitejšou vlastnosťou poistnej hydroizolácie jej difúzna priepustnosť sd (m). Poistná hydroizolácia musí byť paropriepustná z hľadiska difúzie vodnej pary, ktorá vzniká v obytných priestoroch stavby (v priemernej štvorčlennej domácnosti sa denne odparí až 12 litrov tekutín) alebo vniká do tepelnej izolácie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now